Štěrkopísek Zaječí frakce 0-4


Štěrkopísek ze štěrkovny v Zaječí. Materiál vhodný k podsypům, pro zásypy kabelů či trubek, podklad pro betonovou dlažbu případně pro některé typy betonu.
Cena za tunu: 250Kč bez DPH