Štěrkopísek tříděný frakce 0-4


Materiál vhodný k podsypům, pro zásypy kabelů či trubek, podklad pro betonovou dlažbu případně pro některé typy betonu.
Cena za tunu: 180Kč bez DPH Pozor: Od 1.1.2013 nová cena!