Štěrkopísek - netříděný


Jedná se o základní vytěžený materiál. Je vhodný zejména pro podsypy, výplně atd.
Cena za tunu: 150Kč bez DPH Pozor: Od 1.1.2013 nová cena!