Štěrk


Nabízíme štěrk a štěrkopísek vytěžený z řeky Dyje. Po vytěžení z řeky se na deponii materiál třídí na tři frakce. Dále nabízeme štěrkopísek ze čtěrkovny v Zaječí. Níže uvedené ceny jsou bez DPH, která činní od začátku roku 2013 21%.

Štěrkopísek - netříděný

Jedná se o základní vytěžený materiál. Je vhodný zejména pro podsypy, výplně atd.
Cena za tunu: 150Kč bez DPH Pozor: Od 1.1.2013 nová cena!

Štěrkopísek tříděný frakce 0-4

Materiál vhodný k podsypům, pro zásypy kabelů či trubek, podklad pro betonovou dlažbu případně pro některé typy betonu.
Cena za tunu: 180Kč bez DPH

Štěrkopísek Zaječí frakce 0-4

Materiál vhodný k podsypům, pro zásypy kabelů či trubek, podklad pro betonovou dlažbu případně pro některé typy betonu.
Cena za tunu: 250Kč bez DPH

Kačírek frakce 8-16

Vhodný k výplni okapových segmentů kolem domu. Kačírek není praný a tudíž se v něm nacházejí zbytky ulit nebo drobné kousky větviček. Při dekorativním využití je možno povrchové ulity nebo větvičky jednoduše vysbírat.
Cena za tunu: 150Kč bez DPH

Kačírek frakce 16-63

Kačírek není praný a tudíž se v něm nacházejí ulity nebo kousky dřeva. Při dekorativním využití je možno povrchové ulity nebo kousky dřeva jednoduše vysbírat.
Cena za tunu: 150Kč bez DPH