Zemní práce


Se stavební činností jsou spojeny i zemní práce. Vždy je třeba něco vykopat, zahrnout, srovnat. Firma Činčala nabízí provádění zemních prací a to výkopy podkopem, zahrnování výkopů, srovnávání terénu a to jak čelní lžící, tak také srovnávací lžící na rameni, vrtání děr pro sloupky, zavrtávání zemních kotev, nakládání a odvoz sypkých materiálů.
Firma disponuje dvěma storoji, které mohou být našim zákazníkům k dispozici. Jedná se o traktorbagr Volvo BL71 a smykový nakladač Mustang 2076 s pásovým systémem Loegering VTS. Tyto stroje mohou provádět také přesun materiálu na paletách a vykládku materiálu z nákladních vozidel.

Volvo Mustang