Průmyslové stavby


Firma Činčala má také zkušenosti s rekonstrukcí a výstavbou průmyslových staveb. V minulosti jsme pro naše zákazníky realizovali například výstavbu příček ve výrobních halách, betonování podlah a přístupových cest, rekonstrukce stropů ve výrobních prostorech. Také jsme zajišťovali betonování patek pro montované stavby, batonování úkapových van na přečerpávacích stanicích.
Naším kladem při realizaci průmyslových staveb je pečlivost a přesné dodržování technologických postupů.