Radikální přestavba vinného sklepa - Valtice


Skutečnou výzvou pro naši firmu byla radikální přestavba vinného sklepa ve Valticích. Původně se jednalo pouze o sklep s nadzemní vstupní částí, která již byla ve velice špatném stavu. Při přestavě byl rozbrán vrch nadzemní části a nad sklepem byla postavena obyvatelná nástavba, u které je využito i podkroví. Současně byla rekonstruována lisovna.
Nástavba je postavena z termo-bloků. Jelikož se dům nachází v památkově chráněné zóně, bylo nutno při stavbě přihlédnout i k tomuto požadavku. Při zateplovacích pracech byly doplněny ozdobné prvky a římsy. Na střeše byly použity tašky bobrovky. V podkroví byly použity sádrokartonové prvky. Dodávka probíhala kompletně včetně omítek, podlah, malování a nátěrů. Při přestavbě bylo nutno napojit stavbu kompletně na všechny sítě.
Při rekonstrukci lisovny byla očištěna původní podlaha, očištěny původní stěny z kamenů a nově postavené prvky byly opatřeny omítkou. Nově byly postaveny schody, kdy na betonový skelet byly nalepeny lícové cihly a vyspárovány.
Samostatnou kapitolou pak byla úprava okolního terénu. Za nástavbou byla na místě hliněného valu postavena opěrná zeď, schody, místo pro popelnici a parkovací místo. Terén na valu byl srovnán a poblíž domu byla postavena terasa a zbytek byl srovnán pro vysetí trávníku. Byly také zrekonstruovány větrací komínky sklepu.