O štěrkovně


Štěrkovnu provozuje firma Jaroslav Činčala. Tato stavební firma v roce 2007 odkupuje prakticky nefunkční šterkovnu v Břeclavi - Poštorné v zóně za Fosfou a železniční stanicí. Je potřeba zprovoznit sací bagr a třídičku. Nejdůležitější je ovšem získání všech potřebných povolení a oprávnění. Prakticky po roce intenzivní činnosti se daří uvést štěrkovnu do provozuschopného stavu.

Těžba probíhá pomocí sacího bagru, který je umístěn na hladině řeky Dyje. Ze sacího bagru je vytěžený materiál tlačen trubkami na korbu nákladního vozu. Ten materiál převáží na deponii, kde probíhá vytřídění a prodej.

Mimo vlastní štěrkopísky a štěrk nabízí štěrkovna i prodej kopaného písku, drceného kameniva, oblázků a okrasných kamenů od subdodavatelů.

Vzhledem ke zkušenostem a vlastnímu zázemí je schopna firma Jaroslav Činčala zajistit vytěžení písečných nánosů, které řeku Dyji pravidelně trápí. V roce 2008 proto ve spolupráci s Povodím Moravy a městem Břeclav byl vytěžen mohutný nános pod splavem. V daném místě bylo nutno vytěžit stovky tun nánosů. Celá akce byla dobře koordinována a proběhla bez komplikací.
Podobná akce stejného rozsahu byla provedena na podzim roku 2010, kdy byl opět likvidován pískový nános pod splavem v centru Břeclavi. Došlo k určitým vylepším v logistice a tak celá akce proběhla ještě lépe.