O firměStavební firma Jaroslav Činčala již má ve stavebnictví dlouhou tradici. Ta začala nejprve na Severní Moravě a pak pokračovala na Jižní Moravě, konkrétně v Břeclavi, ale i širším okolí. Dnes firma Jaroslav Činčala působí jak v České Republice, tak také na Slovensku.

Původně se firma zaměřovala na rekontrukce bytových i výrobních prostor. Postupně začala firma provádět i hrubé a kompletní stavby na klíč. Firma je schopna zajistit komplexní dodávky včetně obkladů, chodníků, příjezdových cest a státní pro vozidla. Dodávku je možno realizovat také s plotem a to jak pletivovým, tak také zděným z cihel, tvárnic a dalších stavebních materiálů.

Firma Jaroslav Činčala je zvláště zkušenou v oblasti rekonstrukcí. Dokáže ze zvláště neutěšených prostor vytvořit krásné bydlení, funkční garáž nebo sklad. Umí si poradit se složitými stavebně-technickými problémy. Jedním z typů rekonstrukcí je i zateplení budov. Společnost provádí zateplení jak extrudovanými materiály, tak také minerální vatou. Na základě těchto zkušeností se firma Jaroslav Činčala může pouštět i do tak náročné činnosti, jakou je revitalizace panelových domů.

Nespornou výhodou společnosti je vlastní technické zabezpečení. Společnost má veškerou potřebnou techniku. Některá technika je zapůjčována v půjčovně. Společnost také disponuje vlastním rámovým lešením Altrad Baumann. Firma Jaroslav Činčala využívá také zázemí vlastní štěrkovny, kde má k dispozici různé frakce šťěrků z řeky Dyje, ale také prodej drceného kameniva, písků a okrasného kameniva. Již několik let spolupracuje s Povodním Moravy při bagrování štěrkových nánosů u břeclavského splavu.

Kapitolou, která se otevřela před pár lety, je výstavba konstrukcí pro solární elektrány. Firma Jaroslav Činčala je kvalifikována pro montáž hliníkových konstrukcí firmy Alurex s.r.o.. Firma zajistila výstavbu řady solárních elektráren jak v České Republice, tak na Slovensku.