Kamenivo


Dále nabízíme drcené kamenivo různých frakcí

Drcené kamenivo frakce 0-4

Cena za tunu: 370Kč bez DPH

Drcené kamenivo frakce 4-8

Cena za tunu: 485Kč bez DPH

Drcené kamenivo frakce 8-16

Cena za tunu: 400Kč bez DPH

Drcené kamenivo frakce 16-32

Cena za tunu: 385Kč bez DPH

Drcené kamenivo frakce 32-63

Cena za tunu: 375Kč bez DPH

Drcené kamenivo frakce 0-32

Cena za tunu: 345Kč bez DPH